พันธกิจ

เป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้ยอดขายของลูกค้าเติบโต

ภายใต้สโลแกน

Wynnsoft Solution เพื่อนคู่คิด ธุรกิจออนไลน์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์เบอร์หนึ่งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

พนักงานวินน์ซอฟต์

Wynnsoft Solution เราคือแหล่งรวมระบบเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ , ทำเว็บไซต์ ,SEO ,web design ,web Application และโฆษณา Facebook เรามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ มีการพัฒนาระบบการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เรียนรู้และปรับเปลี่ยน Design เว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะพัฒนาด้านระบบงานแล้วเรายังส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างต่อเนื่องและพร้อมยกระดับการบริการให้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
น.ส.มนัสนันท์ สุวรรณปิยกุล Miss.Manassanun Suwanpiyakul Human Resource Department
นายวสันต์ แผลงฤทธิ์ Mr.Wasan Phlaengrit SEO
นายวิทยา ภัคดีจุ Mr.Wittaya Pukdeeju Web Network
นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณปิยะกุล Mr.Narongrit Suwanpiyakul Human Resource Department
นายสุทิวัส สุนทรารักษ์ Mr.Suthiwas Suntrarag Web Programmer
นายวิษณุ ลี้ทวีสุข Mr.Visanu Leetaweesuk Project Manager
นายทัศนพงษ์ มหาคีตะ Mr.Tassanapong Mahakeeta IT Support
นายนิชณาน พลจันทร์ Mr.Nitchan Phonchan Graphic & VDO Editor