20 ตุลาคม 2559
ปืนอัดลม.COM

ปืนอัดลม.com
เว็บไซต์จัดจำหน่าย ปืนอัดลมลูกตะกั่วและอุปกรณ์เสริมสำหรับปืนอัดลมลูกตะกั่ว โดยการจัดจำหน่ายปืนอัดลมลูกตะกั่วนี้เป็นการและสอดแทรกแนวคิดคือ สอนเยาวชนให้ยิงปืนได้ เพราะการที่จะสอนให้เยาวชนหรือลูกหลานที่สนใจใน การยิงปืน ปืนลมควรเป็นตัวเลือกแรกที่ต้องตัดสินใจนำมาใช้ เพราะระบบประสาทของเด็ก สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ จะสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปืนที่มีความ ปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่อย่างไรนั้นก็ควรอยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้ใหญ่เป็นดีที่สุด

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ ปืนอัดลม.com เน้นการนำเสนอสินค้าของทางร้าน โดยการออกแบบเน้นใช้สีดำเป็นหลักเพื่อให้เข้ากับสินค้าของเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เน้นการใช้งานของ User ( UI ) เพื่อให้ User เข้าถึงสินค้าต่าง ๆ ได้ง่าย

 

Color Tone
171717 - FCC453

 

Feature Keyword
เว็บดีไซน์ , เว็บไซต์ขายปืนอัดลม , ปืนอัดลมลูกตะกั่ว 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง