07 กรกฎาคม 2563 yarinda
"อสังหาริมทรัพย์" มาแรง! หลังจบวิกฤต COVID-19

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น อสังหาริมทรพย์เป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

 

ซึ่งจากงานวิจัยของ แผนกวิจัยและการสื่อสาร คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 มีปัญหาอยู่จริง โดยในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมามีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่เพียงแค่ 16 โครงการ 5,880 ยูนิต ถือว่าเป็นอุปทานเปิดใหม่ต่ำสุดในรอบ 8 ปี เท่านั้นยังไม่พอ งานวิจัยยังได้รายงานอีกว่าอัตราขายรวมของคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 1 มีอัตราการขายเฉลี่ยประมาณ 31% เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขายเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี หรือในรอบ 40 ไตรมาสที่ผ่านมา

ทำให้ Developer ของประเทศไทย ต่างมีความไม่มั่นใจว่าในตลาดยังมีกำลังซื้ออยู่จริงๆหรือไม่ และหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นกำลังซื้อจะกลับมาดีขึ้นหรือไม่ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทางเว็บ Terrabkk ได้จัดทำแบบสอบถามขึ้น เพื่อที่จะทราบว่า หลังจบ Covid 19 หรือสถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยยังมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อมากน้อยขนาดไหน? จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่?

 

จากผลแบบสอบถามมีจำนวนผู้ตอบทั้งหมด 124 คน พบว่า ความสนใจซื้ออสังหาฯ หลังจบวิกฤต Covid-19 มีผู้ที่สนใจซื้อ 61% และไม่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ 39%

  • โดยสาเหตุอันดับที่ 1 ที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ คือ อสังหาริมทรัพย์มีราคาลดลง 20% รองลงมาคือ มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 16% และอันดับที่ 3 คือ มีทำเลที่ดีตรงกับความต้องการกับกลุ่มลูกค้า 15%
  • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสนใจซื้อ อันดับที่ 1 คือ อสังหาประเภท คอนโดมิเนียม 33% รองลงมาคือ อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 24% และอันดับที่ 3 คืออสังหาประเภทที่ดิน 20%
  • ในด้านของงบประมาณในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ อันดับที่ดี 1 คือ อสังหาริมทรัพย์มูลค่า 2-3 ล้านบาท 32% รองลงมาคือ อสังหาริมทรัพย์ 3-5 ล้านบาท 28% และอันดับที่ 3 น้อยกว่า 2 ล้านบาท 20%
  • สำหรับระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อันดับที่ 1 ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 6-12 เดือน 38% รองลงมา คือ ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 3-5 เดือน 32% และอันดับที่ 3 ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อมากกว่า 1 ปี 20%  
  • เราลองมาดูในส่วนของกลุ่มที่ไม่สนใจซื้ออสังหาฯกันบ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้กลุ่มนี้ยังไม่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้คือ คือ ความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจ 66% รองลงมา คือ ความไม่มั่นคงทางด้านรายได้และการงาน 54% อันดับที่ 3 อสังหาริมทรัพย์มีราคาสูงเกินไป 32%
  • และทาง Terrabkk ได้ถามอีกว่า ในอนาคต 1-2 ปี หากเศรษฐกิจดีขึ้น ท่านมีความสนใจที่ซื้ออสังหาฯหรือไม่ ผลสรุปว่า มีผู้ที่สนใจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ 54% ไม่สนใจที่จะซื้อเลย 33% และรอดูสถานการณ์ 13%

 


สรุปจากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า สถานการณ์ความต้องการในการซื้อบ้านนั้นยังมีอยู่พอสมควร สาเหตุที่ทำให้คนมีความต้องการซื้ออยู่ มาจากราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการปรับตัวลดลง และหลายๆ Developer ต่างก็ออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อ ระดับราคาที่คนให้ความสนใจในการซื้อ คือ Segment กลางถึงล่าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5 ล้านบาทลงมา สำหรับผู้ที่ไม่มีความสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ ส่วนใหญ่ยังมีความกังวลในเรื่อง ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ และความกังวลในเรื่องรายได้และการทำงาน จากกรณีดังกล่าว หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ รู้สึกถึงความมั่นคง ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ด้วย